تصاویر زیر مربوط به شب عاشورای ۱۳۹۵ است که حاج حسین اقا با حضور در حرم حضرت معصومه آن هم در کنار گنبد زرین دختر موسی بن جعفر عرض ارادت کردند.