تصاویر شب شهادت حضرت زهرا-فاطمیه دوم ۱۳۹۵:
با نوای حمید علیمی و حاج احمد واعظی
هیات غریب مدینه امیر کلا بابل

photo_2017-03-01_08-35-57-2-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-54-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-56-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-57-2-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-58-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-01-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-59-1024x683 photo_2017-03-01_08-35-59-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-04-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-03-2-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-02-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-08-2-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-07-1024x683 photo_2017-03-01_08-36-05-1024x683