فایل های صوتی مراسم عزاداری فاطمیه اول (بهمن ماه ۱۳۹۵) در هیات دیوانگان حسین کاشان
با نوای حاج علی شریف و کربلایی حمید علیمی

P03438

روضه خوانی حاج علی شریف-قسمت اول


روضه خوانی حاج علی شریف-قسمت دوم


کشتی طوفان زده پهلو گرفته ای (تک)


صنما از زلف پریشانت چه پریشانی ها که ندیدم (شور زیبا)


فاطمه صبر و قرار حیدر است (شور)


اون روزیکه خونمون را در زدن (سنگین)


دل چه دارد اگر دلبر ندارد خدا (سنگین)


اگر میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی جوانی بمان (سنگین)


دل تماشای تو خواهد یا علی مولا علی (واحد)


نظر ببندد هر بت زیبا گر رخ حیدر میخواهی (شور)


برات گریه میکنم به پات گریه میکنم (شور)


روضه خوانی حمید علیمی