مراسم عزاداری ظهر رحلت پیامبر اکبرم و شهادت امام حسن (۲۸ صفر ۱۳۹۵)
با نوای کربلایی حمید رضا علیمی
مکان: مشهد- هیات طفلان مسلم (ع)

کم گریه کن که گریه امانت بریده است (روضه)


دارم می بینم کوچه ها را دارم می بینم کربلا را ( تک)


اما فیکم مسلم (شور)


گریه کنم برای غم بردار گریه کنم برای غمای خواهر (واحد)


ماییه ننگ تو ام آبروی دنیامی (شور)