فایل های صوتی مراسم جشن عید غدیر ۱۳۹۵
با مولود خوانی : حمید علیمی و سعید میر فهیمی
مکان: اصفهان- هیات حسین جان

مدح اقا امیر المومنین / حمید علیمی


ذکر گویی نام مقدس حضرت حیدر کرار/ حمید علیمی


تو جنت بازم عید غدیره (سرود بسیار زیبا) / حمید علیمی


ذکرگویی اشهد ان علی ولی الله و مدح خوانی/ حمید علیمی


امشب پا تا سر ذکر یا حیدر (سرود زیبا) / حمید علیمی


خدای عشق و رب دلبری بود (سرود زیبا) / حمید علیمی


مولای قنبر میزان داور (سرود) / سعید میر فهیمی


سر میزارم پای علی (سرود) / سعید میر فهیمی