فایل های صوتی مراسم عزاداری فاطمیه دوم ۱۳۹۵
با نوای حمید علیمی
اصفهان-مسجد فاطمیه
madehin-148
بنشسته ام به راه تو ای جان فاطمه (روضه)


من از کودکی نوکرت بوده ام (تک)


روی پیرهنت خضاب می کشی جای نفس عذاب می کشی (تک)


بعد از تو خانه دیگر از رونق می افتد (واحد)


فاطمه صبر و قرار حیدر است (واحد)


سخته آقا به والله شش گوشه ات رو ندیدن (شور)