فایل های صوتی مراسم فاطمیه دوم ۱۳۹۵
با نوای حمید علیمی
مکان: مشهد هیات ارادتمندان حضرت زهرا- شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۷

201693013572893143a

تو هم نفس تا داشتی سوختی (روضه)اگر می توانی بمانی بمان عزیزم توخیلی جوانی بمان(واحد)چقده منو بدهکار می کنی کار می کنی(زمینه)می نویسم حیدر همه میگن بابا(شور)