برای دریافت فایل های تصویری این مراسم روی لینک زیر عکس  کلیک کنید

photo_2017-02-09_21-09-18

مراسم تصویری شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵: حمید علیمی** کاشان