فایل های صوتی مراسم فاطمیه ۱۳۹۵ مقارن با مراسم بزرگداشت حاج عباس فضیلی نژاد
با نوای: کربلایی حمید علیمی
مکان: اصفهان: هیات بضعه النبی-مهدیه اصفهان

ALimi-Bezatonabi-Esfahan

عاقبت کار خودش را کرد این در فاطمه (روضه)


روی پیرهنت خضاب میکشی جای نفس عذاب میکشی (تک)


شیر جنگاور بنت اسدی یا حیدر(تک)


مینویسم حیدر همه میگن بابا می نویسم مادر همه میگن زهرا (شورزیبا)


گرنگاهی به ما کند زهرا درد ما را دوا کند زهرا (شور)


خون به دلم نکن هنوز جوونی تو میتونی بازم پیشم بمونی (شور)


آه یازهرا در وسط کوچه تو را میزدن (تک)


قد تو را ز جلوه ناز آفریدند (مدح خوانی)