فایل های صوتی و تصویری مراسم جشن میلاد حضرت علی اکبر ۱۳۹۵
به نفس کربلایی حمید رضا علیمی
مکان:کاشان-هیات دیوانگان حسین


پیش رخ تو ماه هویدا نشود (مدح خوانی)


مژده بدید آی عاشقا شبه پیمبر اومده (سرود)


من بهشت زلف چلیپا علی اکبر حسینم باغ و گلشن قد و بالا علی اکبر حسینم (سرود)


نیکو قمر قدسی شجر والا گوهر (سرود در مدح مولا امیر المومنین)


ذکر حضرت علی اکبر + شبیه پیمبر خداحافظ خداحافظ آیینه حیدر خداحافظ (زمینه بسیار زیبا و بیادماندنی)


من بهشت زلف چلیپا علی اکبر حسینم باغ و گلشن قد و بالا علی اکبر حسینم (سرود)


مژده بدید آی عاشقا شبه پیمبر اومده (سرود)


ذکر حضرت علی اکبر + شبیه پیمبر خداحافظ خداحافظ آیینه حیدر خداحافظ (زمینه بسیار زیبا و بیادماندنی)


نیکو قمر قدسی شجر والا گوهر (سرود در مدح مولا امیر المومنین)


مه هاشمی یل فاطمی (سرود)