کلیپ زیر مربوط به اربعین امسال است که حاج حسین اقای سیب سرخی و حاج سعید حدادیان با حضور در مراسم پیاده روی اربعین سال ۱۳۹۵ و با مستقر شدن در یکی از موکب ها در حال مداحی و اماده کردن غذا برای زوار حضرت سید الشهدا هستند.

کلیپ اماده کردن غذا توسط حاج حسین سیب سرخی برای زائران اربعین۱۳۹۵