در این کلیپ حاج حسین اقای سیب سرخی با دست اندرکاران برپایی جسله مشغول نصب پارچه های هیات هستند و در همین حین دقایقی را به مداحی می پردازد.

125359_ث125
دریافت کلیپ