گزارش تصویری شام شهادت حضرت زهرا (۱۲ اسفندماه ۱۳۹۵)
سخنران: حجت الاسلام غروی
با نوای حمید علیمی و سید رضا تحویلدار
هیات غریب مدینه امیر کلا

H1A8703_wm-1024x683H1A8680_wm-1024x683H1A8935_wm-1024x683H1A8905_wm-1024x683H1A8711_wm-1024x683H1A8712_wm-1024x683H1A8718_wm-1024x683H1A8730_wm-1024x683H1A8765_wm-1024x683H1A8712_wm-1024x683H1A8750_wm-1024x683H1A8756_wm-1024x683H1A8797_wm-1024x683H1A8801_wm-1024x683H1A8883_wm-1024x683H1A8816_wm-1024x683

 

فایل های صوتی شام شهادت حضرت زهرا ۱۳۹۵:حمید علیمی و

سید رضا تحویلدار/ بابل